Doanh nghiệp quân đội và trách nhiệm trong phòng chống dịch COVID-19

10/12/2021,08:48

Dịch bệnh COVID-19 xuất hiện hơn 2 năm qua đã khiến cho các doanh nghiệp trong đó có doanh nghiệp quân đội chịu ảnh hưởng hết sức nặng nề.
Tuy nhiên cùng với toàn quân, các doanh nghiệp quân đội đã nỗ lực góp sức cùng với Chính phủ, Bộ Quốc phòng thực hiện nhiều giải pháp chống dịch hiệu quả, đóng góp hàng trăm tỷ đồng vào quỹ mua vắc-xin phòng chống COVID-19, đồng thời chung tay hỗ trợ giúp đỡ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách bị tác động bởi dịch.

Theo qpvn.vn


    Chia sẻ