GIỚI THIỆU

Triển lãm – Hội chợ “Kinh tế – Quốc phòng trong kỷ nguyên công nghệ số” lần đầu tiên được tổ chức trên không gian mạng.

  • Quy mô: Hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp tham gia.
  • Địa điểm: Trên không gian mạng.
  • Ngành hàng: Sản phẩm kinh tế – quốc phòng, an ninh và các ngành hàng đa dạng.

HÌNH THỨC TRIỂN LÃM

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TẠI TRIỂN LÃM - HỘI CHỢ:

PHẦN TRỰC TUYẾN

Bao gồm các gian hàng triển lãm, hội chợ và toàn bộ các hoạt động hội thảo, giao thương, kết nối doanh nghiệp.

PHẦN TRỰC TIẾP

Bao gồm 1 không gian thực địa cho phép thiết lập các màn hình cảm ứng, thiết bị công nghệ 3D, robot AGV, âm thanh, ánh sáng… để tổ chức Lễ khai mạc trực tiếp và cho phép khách tham quan có thể trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) để tiếp cận nội dung thông tin