Khôi phục sản xuất sau đại dịch

10/12/2021,08:52

Bên cạnh câu chuyện phòng chống dịch thì thích ứng và phục hồi sau dịch đang dần trở thành mục tiêu chủ yếu của toàn xã hội trong đó có các doanh nghiệp quân đội. Điều này đòi hỏi năng lực chủ động trong nhiều mặt, từ điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh cho tới duy trì nhân lực lao động, đảm bảo đủ nguồn hàng cung ứng.

Nhiều nhà máy, xí nghiệp đã bố trí người lao động làm việc tăng ca, làm thêm giờ, phấn đấu hoàn thành cả hai mục tiêu nhiệm vụ quốc phòng và phát triển kinh tế trong những tháng cuối năm nhưng cũng tuân thủ đúng nguyên tắc 5K thực hiện làm việc khoảng cách.

Theo qpvn.vn


    Chia sẻ