LịCH HỘI THẢO

I. Hội thảo – Tọa đàm trực tiếp và trực tuyến

  • Trực tiếp tại Hội trường Nhà khách Bộ Quốc phòng (266 Thụy Khê , Tây Hồ, Hà Nội).
  • Trực tuyến tại không gian mạng Internet (qua nền tảng Triển lãm trực tuyến tại website: www.videx.vn) và kết nối các điểm cầu (qua nền tảng ứng dụng Zoom).

II. Hội thảo – Tọa đàm trực tuyến

  • Trực tuyến tại không gian mạng Internet (qua nền tảng Triển lãm trực tuyến tại website: www.videx.vn) và kết nối các điểm cầu (qua nền tảng ứng dụng Zoom). Gồm 3 phiên: