TALK: Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp

10/12/2021,08:56

Mặc dù các doanh nghiệp quân đội đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để nhanh chóng ổn định sản xuất sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, nhưng vẫn còn đó rất nhiều khó khăn do hàng hóa tiêu thụ chậm hoặc chưa thể tiêu thụ được.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc thiếu vốn đầu tư sản xuất, việc làm của người lao động cũng chưa thực sự bền vững. Để từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động, Bộ Quốc Phòng đã thành lập tổ công tác đặc biệt hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động.

Nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội với Thiếu tướng Trần Đình Thăng – Cục trưởng cục Kinh Tế, Bộ Quốc Phòng sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về vấn đề này.

Theo qpvn.vn


    Chia sẻ