Videos

Tổng Công ty 28 đẩy mạnh sản xuất thích ứng với đại dịch

Dệt may là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng bởi đại dịch COVID-19...

TALK: Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp

Mặc dù các doanh nghiệp quân đội đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để...

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tích cực đưa các dây chuyền hiện đại vào sản xuất

Cơ giới hóa, tự động hóa dần thay thế sức lao động của con người...

Khôi phục sản xuất sau đại dịch

Bên cạnh câu chuyện phòng chống dịch thì thích ứng và phục hồi sau dịch...

Kết hợp Kinh Tế với Quốc Phòng, phát triển doanh nghiệp Quân Đội

Vào sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính Trị, phó...

Doanh nghiệp quân đội và trách nhiệm trong phòng chống dịch COVID-19

Dịch bệnh COVID-19 xuất hiện hơn 2 năm qua đã khiến cho các doanh nghiệp...

Kết hợp Kinh Tế với Quốc Phòng, phát triển doanh nghiệp Quân Đội

Vào sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính Trị, phó...