VỀ KHÁCH THAM QUAN

Với vai trò quan trọng trong việc kết nối các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đồng thời là triển lãm tiên phong của quân đội sử dụng công nghệ tích hợp hiện đại trên không gian mạng, Triển lãm – Hội chợ “Kinh tế – quốc phòng trong kỷ nguyên công nghệ số” năm 2022 dự kiến sẽ đón hàng nghìn khách tham quan là đại diện các doanh nghiệp, tổ chức chính phủ, phi chính phủ, các lực lượng quân đội, các trường, học viện, các kênh thông tấn trong nước, các kênh thông tấn nước ngoài và các khách cá nhân quan tâm.

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH