Media

Tổng Công ty 28 đẩy mạnh sản xuất thích ứng với đại dịch

TALK: Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp

Mặc dù các doanh nghiệp quân đội đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để nhanh chóng ổn định sản xuất sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, nhưng vẫn còn đó rất nhiều khó khăn do hàng hóa tiêu thụ chậm hoặc chưa thể tiêu thụ được. Điều đó...

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tích cực đưa các dây chuyền hiện đại vào sản xuất

Cơ giới hóa, tự động hóa dần thay thế sức lao động của con người đang được các nhà máy của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng áp dụng trong thời gian gần đây. Việc chủ động ứng dụng công nghệ đang làm tăng năng suất lao động và chất...

Khôi phục sản xuất sau đại dịch

Bên cạnh câu chuyện phòng chống dịch thì thích ứng và phục hồi sau dịch đang dần trở thành mục tiêu chủ yếu của toàn xã hội trong đó có các doanh nghiệp quân đội. Điều này đòi hỏi năng lực chủ động trong nhiều mặt, từ điều chỉnh phương...

MỚI CẬP NHẬT

Khôi phục sản xuất sau đại dịch

Kết hợp Kinh Tế với Quốc Phòng, phát triển doanh nghiệp Quân Đội

Doanh nghiệp quân đội và trách nhiệm trong phòng chống dịch COVID-19

Kết hợp Kinh Tế với Quốc Phòng, phát triển doanh nghiệp Quân Đội

Media

Tổng Công ty 28 đẩy mạnh sản xuất thích ứng với đại dịch

Dệt may là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng bởi đại dịch COVID-19 do nhu cầu sử dụng lao động lớn, nguồn cung nguyên liệu bị đứt gãy. Để khắc phục khó khăn và tăng tốc phục hồi sau dịch, cùng với những chính sách ưu đãi dành...

MỚI CẬP NHẬT

TALK: Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tích cực đưa các dây chuyền hiện đại vào sản xuất

Khôi phục sản xuất sau đại dịch

Kết hợp Kinh Tế với Quốc Phòng, phát triển doanh nghiệp Quân Đội

Doanh nghiệp quân đội và trách nhiệm trong phòng chống dịch COVID-19

Kết hợp Kinh Tế với Quốc Phòng, phát triển doanh nghiệp Quân Đội